Hoe lang terugbetalen?

Het terugbetalen van je totale studieschuld moet binnen 15 jaar (180 maanden) gebeurd zijn. Val je onder het nieuwe studiefinanciering leenstelsel van het DUO? Dan heb je 35 jaar de tijd om je studieschuld terug te betalen. Heb je studiefinanciering onder zowel het oude als het nieuwe stelsel ontvangen van het DUO? Dan kun je er zelf voor kiezen of je binnen 15 jaar of 35 jaar je studieschuld terugbetalen. Deze keuze moet je nog voordat je begint met aflossen van je studieschuld doorgeven aan het DUO. Geef je niks door aan het DUO dan bepalen zij dat je automatisch onder het oude stelsel valt, dan heb je dus 15 jaar om af te lossen.

Aflosfase soms langer of even niet aflossen

Kun je even niks aflossen? Dan is dat geen probleem, maar dit moet je wel zelf doorgeven aan het DUO. Wanneer je er voor kiest om aflosvrije maanden in te zetten moet je deze uiteraard inhalen en wordt je aflosfase verlengd. Wil je wel aflossen, maar even iets minder omdat bijvoorbeeld het inkomen van de partner buiten beschouwing blijft? Ook dat valt te regelen met het DUO, hiervoor moet je uiteraard zelf contact opnemen met het DUO. 

Al met al is het DUO best flexibel. Wel moet je uiteraard de maanden wanneer je niet betaalt of minder betaalt later inhalen. Neem voor vragen over de termijn van het aflossen van je studieschuld contact op met het DUO, bijvoorbeeld via de website van het DUO.