Studieschuld terugbetalen?

barr3Als student met studiefinanciering bouw je automatisch een schuld op bij het DUO. Een deel van deze studieschuld wordt in een aantal gevallen kwijtgescholden, zoals bijvoorbeeld de aanvullende beurs die je hebt ontvangen. Toch blijft er in de meeste situaties een grote studieschuld over. Deze moet je binnen 15 jaar (naar draagkracht) terugbetalen aan het DUO. Voor studenten die deels of volledig onder het nieuwe leenstelsel vallen geldt een looptijd van 35 jaar. Dit omdat het nieuwe leenstelsel voor studiefinanciering in zijn geheel een lening is, voorheen was dit deels een prestatiebeurs. 

Ben je op zoek naar aanvullende informatie over het terugbetalen van je studieschuld? Dan ben je op studieschuldterugbetalen.nl aan het juiste adres!